Vier ton granen…

In het begin was het de bedoeling om een graanbank op te richten. Het principe is eenvoudig, een opslagplaats bouwen, daar graan in opslaan. Het graan goedkoper verkopen dan de prijs tijdens de duurste periode. Hierdoor kunnen de armste families zich toch nog graan veroorloven en maken we toch nog winst ten bate van de school. De graanbank wordt beheerd door de school en de dorpelingen.

We dienden ons project in bij de Christelijke Mutualiteiten van Limburg en mochten het verdedigen voor een jury. Zo kregen we een aanzienelijk bedrag om de granen aan te kopen.

In afwachting van het gebouw wordt het graan opgeslagen in een lokaal,in de school. Volgende stap is geld vinden voor de constructie van een gebouw.